Politika privatnosti i zaštita osobnih podataka

Implantološki centar d.o.o. posvećuje veliku važnost i pozornost zaštiti osobnih podataka naših korisnika u skladu s novom europskom regulativom. 

Osobne podatke korisnika nikad ne skupljamo niti obrađujemo, osim ako ih korisnici nisu eksplicitno učinili dostupnima, na primjer prilikom prijave na naše newslettere, internetsku trgovinu Implantološkog centra ili ostvarili neki od poslovnih odnosa (izvršavanje ugovora) čime pristajete, odnosno dajete privolu na njihovo korištenje u niže navedene svrhe (članak 6. stavak 1. Opće uredbe o zaštiti podataka).


Politika zaštite privatnosti uređuje način postupanja s informacijama koje Implantološki centar d.o.o. obrađuje odnosno prikuplja prilikom posjeta našoj internet stranici. Napominjemo kako se obrada prikupljenih osobnih podataka temelji na jednoj od zakonitih osnova obrade u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka.

Osobnim podacima smatraju se podaci kojima se korisnici mogu identificirati, poput imena, spola, adrese, e-maila ili poštanske adrese i drugog. Voditelj obrade i upravljanja osobnim podacima obrađuje osobne podatke rukovodeći se načelima poštenja, transparentnosti i zakonitosti te osobni podaci moraju biti točni, potpuni i ažurirani. Osobni podaci ne smiju se prikupljati u većem opsegu, kao ni u vremenski duljem periodu nego što je to nužno.


Neposrednim kontaktom, slanjem upita ili potpisom ugovora klijent daje privolu da dobrovoljno stavlja na raspolaganje svoje i podatke trgovačkog društva koje predstavlja ili zastupa. Klijent dozvoljava da se isti koriste u cilju zaštite osobnih interesa u svim poslovima koje ugovara.

Implantološki centar pridržava pravo prikupljanja i obrade podataka o korisnicima koji se odnose na način uporabe servisa te demografske pokazatelje, ali isključivo bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

Implantološki centar prikuplja i bilježi podatke o IP adresi korisnika ili o lokaciji računala za potrebe administriranja, rješavanja kvarova ili unapređivanja tehničkih aspekata ovog servisa.


Implantološki centar će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja web servisa od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke Implantološki centar koristit će isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.

U skladu s važećim propisima o zaštiti podataka, naši korisnici imaju pravo na pristup i potvrdu Implantološkog centra u vezi s osobnim podacima, pravo brisanja (“pravo na zaborav”), pravo na ispravak, pravo na ograničenje obrade, pravo na prigovor te pravo na prenosivost podataka.

Ovim putem Vas obavještavamo kako imate pravo povući danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, na način da se zahtjev o povlačenju i zahtjev za izmjenom pošalje na e-mail adresu: info@implantoloskicentar.hr u pisanom elektroničkom obliku, usmenim putem pomoću kontakt poslovnih brojeva ili pisanim putem preko redovne pošte. Po primitku izjave o povlačenju privole, osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole.

Ako primijetite bilo kakvu povredu Zaštite osobnih podataka s naše strane, molimo kontaktirajte nas odmah na e-mail adresu: info@implantoloskicentar.hr.

Nema proizvoda u košarici!
0