Opći uvjeti poslovanja

Trgovačko društvo Implantološki centar d.o.o., 49244 Stubičke Toplice, Ljube Babića Đalskog 18, OIB: 12561822885, upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080755472, MB: 2737965, obavlja internetsku prodaju na web stranici www.implantoloskicentar.hr.

Implantološki centar d.o.o. nositelj je odobrenja HALMED-a kao veleprodaja medicinskih proizvoda https://www.halmed.hr/Promet-proizvodnja-i-inspekcija/Baza-dozvola-za-proizvodnju-i-promet/Baza-izdanih-dozvola/Implantoloski-centar-doo/9525/.

Općim uvjetima poslovanja definira se postupak: registracije kupca, naručivanja, plaćanja, isporuke i način povrata / reklamacije isporučenih proizvoda.

Pažljivo pročitajte ove Opće uvjete poslovanja prije pristupa ili upotrebe naše internetske stranice. Pristupom ili korištenjem bilo kojeg dijela internetske stranice, smatra se da je korisnik pročitao i da je samim time upoznat te prihvaća ove Opće uvjete poslovanja. Ako se ne slažete sa svim uvjetima i odredbama, nećete moći pristupiti internetskoj stranici niti koristiti usluge Implantološkog centra. 

Postupak i uvjeti kupnje/prodaje robe ili usluga definirani su kroz sljedeće stavke:

 1. REGISTRACIJA KUPCA – KORISNIČKI RAČUN

Internetska trgovina Implantološkog centra namijenjena je pravnim i fizičkim osobama koje pružaju zdravstvene usluge za obavljanje njihov profesionalne i registrirane djelatnosti.

Da biste se uspješno registrirali morate biti pravna osoba, doktor dentalne medicine ili dentalni tehničar s važećom dozvolom za rad. Svaki zahtjev za registraciju se provjerava. Podnošenje registracijskog zahtjeva od strane nestručne osobe neće biti odobreno.

Pravne i fizičke osobe koja sklapaju pravni posao i djeluju na tržištu unutar svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti kao kupci podliježu primjeni Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini, te se na njih ne primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača.

U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, Kupac je obvezan dostaviti naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu kao i sve pravne podatke koji su traženi od strane Implantološkog centra. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka. Pri kreiranju korisničkog računa nije dozvoljena uporaba neprimjerenih korisničkih imena.

Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu korisničku osobu (pravnu ili fizičku) i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.


Svaki korisnik ima pravo otvoriti jedan korisnički račun.

Za kršenje odredbi uvjeta iz ovog poglavlja, Implantološki centar zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez prethodne najave i obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

 1. NARUČIVANJE

Ponuđeni proizvodi se naručuju elektroničkim putem, roba se smatra naručenom kad kupac odabere, potvrdi odabir i način plaćanja.

Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom kupnje.

Cijene su izražene u eurima i sa PDV-om, a u razdoblju do 31. prosinca 2023.g. i u kunama prema fiksnom tečaju konverzije koji iznosi 7,53450 kuna za 1 euro, te su podložne promjenama bez prethodne najave i dodatnog obrazloženja korisnicima te onima koji će to postati.

Cijena ne uključuje troškove dostave.

Cijena proizvoda bit će ona koja je navedena u svakom trenutku na našoj mrežnoj stranici, osim u slučaju očite pogreške. Iako poduzimamo sve kako bismo osigurali da su cijene navedene na mrežnoj stranici ispravne, može doći do pogreške. Ako otkrijemo grešku u cijeni nekog proizvoda koji ste naručili, obavijestit ćemo vas što je prije moguće i dati vam mogućnost potvrđivanja narudžbe po ispravnoj cijeni ili poništenja narudžbe, odnosno odbit ćemo sklapanje ugovora o kupoprodaji. Ako nismo u mogućnosti da vam se javimo, narudžba će se smatrati nepotvrđenom.


2.1 MIJENJANJE ILI OTKAZIVANE NARUDŽBE OD STRANE KUPCA

Kupac narudžbu može otkazati ili promijeniti njene detalje bez naknade, sve dok roba nije otpremljena sa skladišta.


2.2 PONIŠTAVANJE ILI OTKAZIVANJE NARUDŽBE OD STRANE IMPLANTOLOŠKOG CENTRA d.o.o.

U iznimnim slučajevima zadržavamo pravo djelomičnog ili cjelovitog poništenja ili otkazivanja narudžbe:

– ako narudžbenica nije ispravno popunjena sukladno općim uvjetima poslovanja

– u slučaju nemogućnosti isporuke naručenih proizvoda npr. zbog nedostupnosti proizvoda na zalihi

– u slučaju da je došlo do pogreške u cjeniku

– rizične naplate i sl.

U slučaju bilo kakvih utvrđenih nepravilnosti Kupac će biti odmah kontaktiran telefonom i/ili e-mailom.

 1. PLAĆANJE

Kupac prilikom narudžbe može odabrati jednu od dvije opcije plaćanja:

 • po Ponudi / Predračunu
 • pouzećem.

Ako Kupac odabere plaćanje po Ponudi / Predračunu započet ćemo s obradom narudžbe 

nakon što njegova uplata bude evidentirana na poslovnom računu Implantološkog centra.

Ako Kupac odabere plaćanje pouzećem započet ćemo s obradom narudžbe odmah po njezinom primitku.

 1. OTPREMA – DOSTAVA

Robu sa skladišta dostavljamo unutar dva radna dana od zaprimljene narudžbe i plaćanja u slučaju plaćanja po predračunu odnosno unutar dva radna dana od zaprimljene narudžbe za plaćanja pouzećem.

Za robu koja se ne nalazi na zalihi Kupac će biti obaviješten o očekivanoj / planiranoj dostavi. Ako je rok isporuke Kupcu neprihvatljiv, narudžba će u dogovoru s Kupcem biti poništena, a eventualno uplaćena sredstva vraćena u najkraćem roku na račun Kupca.

Isporučeni proizvodi pakiraju se na način da budu zaštićeni od oštećenja tokom transporta i dostave.

Trošak dostave se zaračunava po cjeniku dostavne službe, te ovisi o načinu plaćanja i težini pošiljke.
Isporuka i dostava se vrši na području Republike Hrvatske.

Dostava se vrši preko dostavnih službi: GLS, DPD i sl. sukladno uobičajenim uvjetima i dobroj praksi dostavne službe.

Vodite računa o tome da vaši podaci na vratima budu vidljivi kako biste dostavljaču olakšali pronalazak vaše adrese. Ako u trenutku dostave nitko nije prisutan na adresi, dostavljač će još jednom pokušati dostavu.

Implantološki centar nije odgovoran za daljnji tijek isporuke i moguća kašnjenja dostave naručene robe.

 1. PREUZIMANJE

Prilikom preuzimanja kupac je dužan provjeriti stanje pošiljke i u slučaju vidljivih oštećenja koja mogu utjecati na kvalitetu proizvoda dužan je obavijestiti Implantološki centar u roku od 24 sata.
Implantološki centar ne odgovara za oštećenja koja su nastala tijekom transporta i dostave robe.
Ako kupac ne primi robu ili ne dobije obavijest o dostavi poslane robe u očekivanom vremenu, mora o tome obavijestiti Prodavača telefonom ili emailom.

Kupac koji odbije preuzeti naručenu i dostavljenu robu dužan je nadoknaditi sve troškove isporuke/dostave. 

 1. POVRAT / REKLAMACIJE

Reklamacije se uvažavaju ako su izjavljene u roku od 3 dana od primitka robe i moguće su u slijedećim slučajevima:

 • krivo isporučenih proizvoda
 • oštećen proizvod, a do oštećenje nije došlo tijekom transporta, nepažljivog, nestručnog i neovlaštenog korištenja i sl.
 • proizvod mora biti neupotrijebljen u originalnoj ambalaži, te uz njega mora biti priložen račun Implantološkog centra.

Kupac je dužan koristiti stručno i odgovorno proizvod, sukladno namjeni i uputi proizvođača.
Kupac je dužan odmah po uočenom nedostatku, kontaktirati Implantološki centar putem e-mail adrese: info@implantoloskicentar.hr , sa svim potrebnim podacima: ime, prezime, adresu i e-mail adresu za odgovor, naziv proizvoda i opis oštećenja / nepravilnosti.

Implantološki centar je dužan odgovoriti na pismeni prigovor u roku od 7 dana od dana primitka prigovora.

U dogovoru s Implantološkim centrom izvršiti će se povrat robe; poštom, dostavnom službom ili osobno na adresu Implantološkog centra:

Implantološki centar d.o.o.
Ljube Babića Đalskog 18
49244 Stubičke Toplice.

Troškove povrata reklamirane robe snosi Kupac. Ako reklamacija bude prihvaćena Implantološki centar se obvezuje nadoknaditi troškove povrata Kupcu.

Implantološki centar ne uvažava Kupcu pravo na reklamaciju u slučaju:

 • da je roba oštećena nestručnim rukovanjem ili upotrebom;
 • da je roba evidentno korištena;
 • oštećena jer se Kupac nije pridržavao uputa za korištenje;
 • oštećena mehanički fizičkim putem.

Također reklamaciju nije moguće izvršiti ukoliko Kupac računom ne može dokazati da je roba kupljena putem Web shopa i kada je kupljena.

Registrirani korisnik je obvezan dostavljene proizvode vratiti u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena).
Ako se nedvojbeno utvrdi da je reklamacija na proizvod neopravdana ili da je do neispravnosti naručenog proizvoda došlo zbog neadekvatnog rukovanja ili uporabe, tada Implantološki centar d.o.o. nije dužan vratiti novac ili dostaviti zamjenski proizvod.
Ako reklamacija ne bude prihvaćena, korisniku će biti upućeno pisano objašnjenje razloga neprihvaćanja zahtjeva za povratom ili zamjenom u kojem će biti pozvan da se očituje da li želi i na koju adresu da mu se proizvod o njegovom trošku vrati.

Implantološki centar d.o.o. je dužan utvrditi osnovanost reklamacije i ukloniti utemeljeni i osnovani nedostatak u roku od 15 dana.

 1. ZAŠTITA PRIVATNOSTI I OSOBNIH PODATAKA 

Implantološki centar poštuje anonimnost i privatnost korisnika internetske stranice, te jamči da će sve kontaktne podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima.

Implantološki centar može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi. Navedeni podaci će se koristiti isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Implantološkog centra.

Implantološki centar pridržava pravo prikupljanja i obrade podataka o korisnicima koji se odnose na način uporabe servisa te demografske pokazatelje, ali isključivo bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

Implantološki centar prikuplja i bilježi podatke o IP adresi korisnika ili o lokaciji računala za potrebe administriranja, rješavanja kvarova ili unapređivanja tehničkih aspekata ovog servisa.


Implantološki centar će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja web servisa od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke Implantološki centar koristit će isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.

U skladu s važećim propisima o zaštiti podataka, naši korisnici imaju pravo na pristup i potvrdu Implantološkog centra u vezi s osobnim podacima, pravo brisanja (“pravo na zaborav”), pravo na ispravak, pravo na ograničenje obrade, pravo na prigovor te pravo na prenosivost podataka.

Ovim putem Vas obavještavamo kako imate pravo povući danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, na način da se zahtjev o povlačenju i zahtjev za izmjenom pošalje na e-mail adresu: info@implantoloskicentar.hr u pisanom elektroničkom obliku, usmenim putem pomoću kontakt poslovnih brojeva ili pisanim putem preko redovne pošte. Po primitku izjave o povlačenju privole, osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole.

 1. PRIMANJE OBAVIJESTI

Registracijom ili kreiranjem korisničkog računa korisnik daje suglasnost i privolu da ga se putem sredstava elektroničke komunikacije kontaktira te da prima materijale i obavijesti vezane za izvršavanjem ugovora te promotivne aktivnosti tvrtke Implantološki centar d.o.o.

 1. PRAVO NA PROMJENE SADRŽAJA I USLUGA

Implantološki centar zadržava pravo da u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ako to smatra potrebnim, ukine ili izmijeni bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja te neće biti odgovoran za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama. 

Implantološki centar obvezuje se poduzeti sve mjere s ciljem točnog i kvalitetnog informiranja svojih korisnika kao i bilo koje od navedenih obrada podataka. Nastojimo biti što precizniji u opisu proizvoda, prikazu fotografija i cijena no ne možemo garantirati da su sve informacije kompletne i bez pogrešaka.

Internetska stranica ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Fotografije su ilustrativnog karaktera i ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda te kupac takve proizvode ne može reklamirati s te osnove.

Sve sadržaje internet stranice www.implantoloskicentar.hr upotrebljavate na vlastitu odgovornost i tvrtka Implantološki centar d.o.o. se ne može se smatrati odgovornom za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem.

10.PODRŠKA
Za sve ostale upite i usluge, stojimo Vam na raspolaganju.
Možete nam se obratiti na e-mail adresu: info@implantoloskicentar.hr

Ovi uvjeti stupaju na snagu 22.08.2023.g.

Nema proizvoda u košarici!
0